Het dagelijks bestuur van het ZeeverkennersCentrum Brielsemeer bestaat uit 4 personen: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze worden ondersteund door de havenmeesters van de beide terreinen welke wij beheren.
Daarnaast is er ook een algemeen bestuur. Deze wordt gevormd door een afgevaardigde welke door de aangesloten groep word benoemd. Het algemeen bestuur bestaat uit 8 leden met daarbij het dagelijks bestuur en de havenmeesters.

De terreinen van ons zeeverkennerscentrum zijn een ideale plek om elkaar te onmoeten, spelen, varen of te kamperen. Zowel jong als oud genieten van de faciliteiten die wij aanbieden. Daarom zorgt het ZVC ervoor dat hiervoor een veilig plek gecreeerd wordt.

Mocht er toch iets voordoen, dan is het ZVC-bestuur of één van de havenmeesters de eerste personen waar je op af stapt om te overleggen. Om iedereen op dit soort momenten een veilig gevoel te geven hanteren wij het VOG-beleid van Scouting Nederland.

Scouting Nederland hanteerd een gedragscode welke wij ook hanteren. Deze kunt U hier downloaden.